Cam Kết Trong Đào Tạo – Học Viện BO

    • Chương trình đào tạo mang đầy tính thực tiễn, có chiều sâu, dễ hiểu, tính khả thi cao, tránh hàn lâm lý thuyết nhằm mang lại kết quả tốt nhất cho Học viên.
    • Cung cấp đầy đủ các công Marketing online và những định hướng cơ bản trong việc triển khai công tác bán hàng online.
    • Cam kết hỗ trợ lâu dài sau khi hoàn tất chương trình đào tạo tại học viện.
    • Có cơ hội cộng tác, hợp tác chia sẻ các dự án thực tế với học viện BO.


Chúng tôi cam kết các Học viên sau khi đã theo học các khoá học của chúng tôi một cách nghiêm túc và nỗ lực hoàn thành các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng thực hành theo tiêu chuẩn đào tạo BO đề ra thì các bạn đủ “tự tin” triển khai tốt các kiến thức đó vào các dự án thực tế mà bạn mong muốn thực hiện.

Trong quá trình đào tạo nếu trên 50% học viên không hài lòng với chất lượng đào tạo. Học Viện BO sẽ hoàn trả 100% học phí đào tạo.

>> Tham khảo Văn bản cam kết chính thức BO : Tại đây