VĂN BẢN CAM KẾT ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN BO & HỌC VIÊN

Với mục tiêu hoàn thành trách nhiệm của Học Viện BO cũng như kỳ vọng của Quý anh chị đối với BO, bằng văn bản chính thức và được công khai và thừa nhận trên nền tảng sự đồng thuận giữa hai bên. Học Viện BO và Học Viên đi đến thống nhất.

Học Viện BO Xin Cam Kết Với Học Viên
[unordered_list style=”green-dot”]

  • Cung cấp đầy đủ cho Học viên 100% những lợi ích của khoá học theo tiêu chuẩn BO.
  • Hướng dẫn và hỗ trợ Học viên tận tình nhằm hoàn thành 100% mục tiêu khóa học.
  • Cam kết hỗ trợ dài lâu và cập nhật thông tin, kiến thức Marketing Online sau khi hoàn thành khóa học.
  • Hỗ trợ tư vấn chiến lược, kỹ thuật thực hiện dự án, cung cấp dự án thực tế để Học viên thực nghiệm và thử thách rèn luyện chính mình.
  • Hoàn trả 100 % học phí nếu trên 50% Học viên đánh giá không hài lòng khóa học.

[/unordered_list]
Cam Kết Của Học Viên Đối Với BO – Nhằm Để Đạt Được Thành Quả Mong Muốn
[unordered_list style=”green-dot”]

  • Thông tin đăng ký cung cấp là đúng với hiện trạng kiến thức thực tế của Học Viên.
  • Tham dự đầy đủ tối thiểu đạt 80% thời gian biểu hoạt động của khoá học
  • Cam kết hoàn thành 100% các hoạt động của khoá học dưới sự hỗ trợ của chuyên viên Học Viện
  • Cam kết thực hiện đầy đủ các bài tập do Học Viện BO giao phó.

[/unordered_list]
Trường hợp Học viên vì một lý do nào đó, không tuân thủ hoàn toàn các nội dung cam kết trên, chúng tôi tạo điều kiện thêm 02 cơ hội về thời gian và sự chia sẻ lại để Học viên hoàn thành chương trình đảm bảo chất lượng.

Nếu qua 02 cơ hội, Học viên vẫn không hoàn thành nhiệm vụ, bằng tất cả lòng kính trọng, chúng tôi bắt buộc phải chấm dứt sự hợp tác mà không có bất cứ sự bồi hoàn nào về tài chính và nghĩa vụ do Học viên thiếu thái độ đầu tư nghiêm túc cho mục tiêu khóa học.

Xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của Quý Anh/Chị đối với Học Viện BO !

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2013

               XÁC NHẬN CỦA HỌC VIÊN                                                     ĐẠI DIỆN HỌC VIỆN

                                                                                                              Ban Quản Trị BO

Nhận xét trên facebook

Nhận xét trên facebook

Trả lời