4 bước xây dựng chiến lược tiếp thị hiệu quả bằng Facebook Marketing

Xây dựng chiến lược tiếp thị hiệu quả bằng Facebook Marketing Facebook là trang mạng xã hội được hầu hết cả thế giới biết đến, ước tính năm 2013 có khoảng hơn 1,3 tỷ người sử dụng mạng xã hội Facebook. Với độ bao phủ rộng lớn và có nhiều tiềm năng, facebook giúp tăng…